Рецензiя

 

Аграрна економіка

РЕЦЕНЗІЯ

Назва статті …………………………………………………………………

1.Загальна цінність статті

а) містить значну наукову новизну

б) вносить вагомий науковий вклад

в) підтверджує існуючі результати

г) не відповідає профілю журналу

2. Методика дослідження

а) відповідає потребам статті

б) не відповідно представлена

в) не відповідає потребам статті

3. Вихідні дані

а) достатні

б) недостатні

4. Статистичні дослідження

а) достатні

б) можуть бути прийнятними після врахування зауважень рецензента

в) недостатні

5.Ілюстративний матеріал

а) якісно і кількісно прийнятний

б) якість ілюстрації № ……………………….. невідповідна

б) може бути поправлений

в) неприйнятний

6.Таблиці і рисунки

а) прийнятні

б) потребують покращення

в) неприйнятні або невідповідні

7. Інтерпретація результатів дослідження

а) прийнятна

б) може бути прийнятна після врахування зауважень рецензента

в) неприйнятна або незрозуміла

г) непереконлива

8. Використана література

а) кількісно і якісно прийнятна

б) неприйнятна внаслідок недостатньої кількості

в) неприйнятна внаслідок низької якості (стара, оформлена не у відповідності з вимогами тощо)

г) бракує широко відомих (класичних) джерел стосовно теми статті

9. Одиниці виміру

а) відповідні

б) невідповідні

10.Анотація

а) коректна

б) не (не повністю) відображає зміст статті

в) потребує радикального доопрацювання

11.Оцінка лінгвістичної сторони праці

а) добре

б) потребує покращення

в) потребує радикального доопрацювання

12.Загальна оцінка і пропозиції щодо опублікування статті

а) дуже добра – може бути прийнята і опублікована

б) добра – може бути прийнята і опублікована після врахування зауважень рецензента

в) може бути прийнята і опублікована після радикального доопрацювання

г) не може бути опублікована в «Аграрній економіці»

коментар рецензента щодо оцінок статті

Підпис рецензента

Науковий ступінь та вчене звання і повне ім’я рецензента