Етика

Аграрна економіка

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЇ

Функціонування журналу «Аграрна економіка» переслідує дотримання високих стандартів видання шляхом постійного контролю рівня якості наукових статей в рамках відповідної етичної політики публікацій. Дотримання етичних стандартів у публікаціях є важливе в плані формування необхідного рівня кредиту суспільної довіри до журналу та високої якості публікованих статей і їх самостійності (оригінальності) виконання. «Аграрна економіка» дотримується норм поведінки та міжнародних стандартів, встановлених Комітетом з Етики Публікацій (COPE – CommitteeonPublicationEthics) і є у безкоштовному доступі на сайті цього Комітету (http:/publicationethics.org/)

Обов’язки

Обов’язки видання:

Головний редактор журналу приймає рішення щодо того, яка з надісланих до редакції статей може бути опублікована. При цьому головний редактор дотримується політики Редакційної ради журналу у сфері відповідності публікацій вимогам правового характеру щодо уникнення матеріалів з наявністю ознак порушення авторського права, плагіату, наклепницького характеру та загрози безпеці держави. Головний редактор журналу може приймати рішення на основі наради з іншими членами редакційної ради.

«Правила гри»:

Рукописи повинні бути оцінені виключно на основі їх інтелектуального рівня, без врахування раси авторів, їх статі, релігійної віри, етичного походження, громадянства або політичної філософії.

Конфіденційність:

Головний редактор і весь склад редакційної ради та редакційної колегії не має права поширювати жодної інформації і обговорювати з ким-небудь крім відповідних авторів, рецензентів, потенційних рецензентів та видавців.

Обов’язки рецензентів:

  • Допомога в прийнятті редакційного рішення
  • Оперативність
  • Конфіденційність
  • Об’єктивність
  • Орієнтація в темі статті і відповідних джерелах

Обов’язки авторів:

Автори публікацій повинні гарантувати їх оригінальність та відсутність їх попереднього опублікування або перебування на розгляді щодо цього в інших виданнях