Плагіат

Стаття має відповідати нормам академічної доброчесності. Порушенням академічної
доброчесності вважаються:

  • академічний плагіат (оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства);
  • самоплагіат (оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів); фабрикація (вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях);
  • фальсифікація (свідома зміна чи модифікація вже наявних даних щодо освітнього процесу чи наукових досліджень).

Наукова стаття має супроводжуватися звітом щодо результатів перевірки роботи системою Strikeplagiarism.com або іншою антиплагіатною системою.